Neřešitelné je pro nás výzvou

 • E-commerce řešení
 • Podnikové informační systémy (ERP) a portály
 • Integrace (Enterprise Integration)
 

Helios Orange

Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém pro střední a menší firmy. V mnoha úspěšných firmách systém roste spolu s nimi a již řadu let jim pomáhá v řízení všech potřebných oblastí. Je to komplexní a stabilní aplikace se snadným ovládáním a (nejen) českou legislativou.

 

Přínosy Helios Orange

 • Vyšší efektivita a automatizace provozu běžných i vysoce specializovaných firem.
 • Dokonalý přehled o dění uvnitř i vně podniku.
 • Účinnější vnitřní i vnější komunikace.
 • Mnoho segmentových řešení a návazných rozšíření.

Řešení

Helios Orange je modulární systém - všechny moduly jsou ucelené funkční oblasti se vzájemnými vazbami, které lze pořizovat nezávisle jeden na druhém. Mimo základní moduly ...

Ekonomika

Zajišťuje snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím. Systém umožňuje optimalizovat zadávání dat, výrazně zjednodušuje controlling a reporting, tvorbu finančních analýz, evidenci závazků a pohledávek. Podporuje komunikaci s externími subjekty a účtování v cizích měnách.

Obchod

Slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu nákupu a prodeje zboží, výrobků, materiálů či služeb a je úzce spojen s modulem Sklad. Řeší problematiku objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby apod. Podporuje automatické objednávání a poskytuje kompletní vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.

Styk se zákazníky

Zajišťuje evidenci a následné zpracování kontaktů s potenciálními či stávajícími obchodními partnery.

Lidské zdroje

Nejdůležitějším pomocníkem pro řízení lidských zdrojů je modul Mzdy. Umožňuje efektivní zpracování všech typů mezd, snadnou evidenci personálních a mzdových údajů zaměstnanců či tisk veškerých sestav a formulářů pro jednotlivé úřady.

Manažerské rozhodování

Modul je účinný nástroj vytváření libovolných manažerských reportů a sestav.

... nabízí Helios i řešení pro specifické oblasti a obory (Výroba, Doprava, Stavebnictví, Cla, Zemědělství, Servis, Řízení projektů).

   Moduly Helios Orange

Vyspělá technologie

Technologie client/server, na které je systém vystavěn, zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty. Systém je propojitelný s libovolným softwarem a poskytuje velmi úzkou integraci s MS Office. Ovládání bylo navrženo s maximálním důrazem na jednoduchost a ergonomii.

Naše služby

 • Předimplementační analýza - specifikace požadavků a definice procesu a rozsahu implementace.
 • Implementace - instalace a nastavení systému, migrace dat a školení.
 • Pilotní provoz a podpora - akceptační testy, rozšířené školení, hotline atd.

Naše zkušenosti

Máme implementační zkušenosti v těchto odvětvích:

 • Výroba oděvů
 • Výroba a montáž stájových technologií
 • Výroba foliových klávesnic
 • Výroba školního nábytku
 • Prádelna
 • Výroba a montáž protipožárních skel
 • Výroba a prodej chladírenských a mrazírenských dveří
 • Balení zboží
 • Poskytování software a poradenstvív oblasti hardware a software

Reference

VAVI Vimperk, http://www.vavi.cz/
Agrico s.r.o., http://www.agrico.cz/
IT SYSTEMS a.s., http://www.itsys.cz/

Více informací o Helios Orange se dozvíte  http://www.helios.eu/.

 

Informační systémy

Zavolejte nám

VOLEJTE 725 883 161

PRO VÍCE INFORMACÍ

Asseco partner

 

Helios partner

 
Copyright Datesoft s.r.o. 2019
Úvodní stránka - Napište nám - Kontakt